جایزه 1 میلیون تومانی

ویژه برنده نفر اول قرعه کشی رز تایم

جایزه 500 هزار تومانی

ویژه برنده نفر دوم قرعه کشی رز تایم

جایزه 300 هزار تومانی

ویژه برنده نفر سوم قرعه کشی رز تایم