جایزه ای مخصوص بهترین ها

جایزه 1 میلیون تومانی

ویژه برنده نفر اول قرعه کشی اعیانی

جایزه 500 هزار تومانی

ویژه برنده نفر دوم قرعه کشی اعیانی

جایزه 300 هزار تومانی

ویژه برنده نفر سوم قرعه کشی اعیانی